Bookmark

Kỳ Án Nhà Thanh 2

A Pillow Case Of Mystery 2 (2010)

Nội dung phim

Phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 - 2010 - Hồng Kông:

Kỳ Án Nhà Thanh 2 – A Pillow Case Of Mystery 2 (TVB) 2010: Thi Thế Luân một khăm sai đại thần được nhiều người bái phục vì tài phá án của ông. Nhưng khi đang trên đường cùng gia đình mình đi đến một tỉnh khác để du ngoạn, thì một vụ đấm tàu đau thương xảy ra khiến cho hai người vợ và các con của ông mất. Quá đau buồn nên ông dẩn mẹ mình là Triệu Nguyệt Nga từ giã chốn quang trường để đến một vùng nông thôn hẻo lánh để sống ẩn dật. Tuy nhiên khi đi ngang qua một thị trấn nhỏ thì ông gặp được Quân Như một kiếm sĩ tốt bụng. Không mai Quân Như lại bị kéo vào một vụ án oan, và được Thế Luân giải bài oan tình, đồng thời ông củng tìm lại được gối thần năm xưa đã báo mộng giúp ông phá được rất nhiều vụ án. Quân Như và Thế Luân yêu nhau tiến tới hôn nhân, nhưng sau khi phát hiện ra đây chỉ là một sự sắp đặt thì hai người chia tay trở mặt thành thù. Vì muốn nối dỗi tông đường nên mẹ của ông đã lấy cho ông thêm một cô vợ Tiểu Điệp, tuy nhiên lại một lần nữa Tiểu Điệp lấy ông vì một mục đích khác, trước những sự việc quá đau buồn về chuyện tình cảm và có nguy cơ tan nhà nát cửa vì hai người vợ sau…..Bộ phim dài 21 tập, mời các bạn đón xem !

Xem Phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 vietsub, Xem Phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 thuyết minh, Xem Phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 lồng tiếng, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 thuyết minh, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 vietsub, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 1, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 2, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 3, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 4, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 5, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 6, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 7, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 8, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 9, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 10, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 11, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 12, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 13, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 14, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 15, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 16, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 17, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 18, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 19, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 20, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 21, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 22, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 23, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 24, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 25, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 26, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 27, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 28, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 29, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 30, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 31, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 32, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 33, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 34, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 35, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 36, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 37, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 38, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 39, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 40, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 41, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 42, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 43, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 44, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 45, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 46, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 47, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 48, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 49, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 50, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 51, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 52, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 53, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 54, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 55, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 56, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 57, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 58, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 59, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 60, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 61, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 62, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 63, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 64, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 65, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 66, Kỳ Án Nhà Thanh 2 67, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 68, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 69, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập 70, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tập cuối, xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 trọn bộ, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 1, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 2, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 3, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 4, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 5, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 6, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 7, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 8, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 9, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 10, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 11, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 12, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 13, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 14, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 15, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 16, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 17, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 18, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 19, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 20, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 21, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 22, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 23, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 24, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 25, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 26, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 27, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 28, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 29, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 30, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 31, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 32, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 33, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 34, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 35, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 36, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 37, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 38, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 39, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 40, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 41, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 42, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 43, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 44, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 45, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 46, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 47, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 48, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 49, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 50, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 51, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 52, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 53, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 54, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 55, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 56, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 57, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 58, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 59, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 60, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 61, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 62, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 63, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 64, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 65, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 66, A Pillow Case Of Mystery 2 67, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 68, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 69, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập 70, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tập cuối, xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 trọn bộ Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 motphim, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 bilutv, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 phim han, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 dongphim, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 tvhay, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 phim7z, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 vivuphim, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 xemphimso, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 biphim, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 phimmedia, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 vietsubtv, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 phimmoi, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 vtv16, Xem phim A Pillow Case Of Mystery 2 phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16 Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 motphim, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 bilutv, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 phim han, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 dongphim, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 tvhay, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 phim7z, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 vivuphim, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 xemphimso, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 biphim, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 phimmedia, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 vietsubtv, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 phimmoi, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 vtv16, Xem phim Kỳ Án Nhà Thanh 2 phimbathu, huphim, xemphimplus, phimhan, razorphim, aphimhot, fsharetv, 247phim, xuongphim, maxphim, vaophim, trangphim, fullphim, fimfast, hayghe, phimvn2, phephim, gophim, bongngo, phimmoitv, phimgi, vphim, phim1080, tapmoi, banhtv, kphim, vkool, phim4400, vtv16