Bookmark

Mục Dã Quỷ Sự: Quan Sơn Thái Bảo

The Legend of Muye Tomb Seeking Master (2021)

Nội dung phim

Phim Mục Dã Quỷ Sự: Quan Sơn Thái Bảo - 2021 - Trung Quốc:

Mục Dã Quỷ Sự: Quan Sơn Thái Bảo – The Legend of Muye Tomb Seeking Master 2021: Phong Tứ Cửu của Vạn Xuân Lâu thế hệ sau của Thái Bảo Quan Sơn đã ở ẩn lâu năm, lại nhận được lời mời của con thống soái về việc kho báo Thiên Quý Cổ Cửu Quán. Phong nhận được thư của ủy viên về việc Giang Nam gặp lũ lụt cần cứu trợ thì anh liền đồng ý. Tuy nhiên đó là âm mưu sâu sa của con thống soái chủ yếu vì muốn cướp kho báo bên trong. Tuy nhiên Phong biết điều này nên đã đề phòng, con thống soái mời em gái của mình cùng đầu khẩu người có tư thù nhiều năm với Phong đi để trợ giúp vào cỗ mộ. Khi vào đến mộ thì bẫy cơ quan đã giết chết một nữa quân số của họ. Cuối cùng họ củng vào được nhưng họ không biết rằng nơi đây còn có thêm một kiếp nạn lớn với họ. Mời các bạn đón xem !